Sociaal emotionele ontwikkeling

voor kinderen en hun begeleiders

Informatie voor

professionals

IN JE SAS biedt leerkrachten en begeleiders ondersteuning en opleidingen, cursussen en workshops te denken aan: Begeleiding bewerkelijke groep op klassenniveau, inzet op een preventief krachtig pedagogisch klimaat, werken met kindplannen en opleiding van leerkracht en begeleiders om een bewerkelijke groep te trainen.

Informatie voor

Ouders / verzorgers

We bieden individuele begeleiding in de vorm van kindertherapie/ coaching en begeleiding in groepjes in de vorm van Zo IN JE SAS trainingen. In de trainingen en individuele begeleiding leren we bestaand gedrag niet af maar bieden alternatief gedrag aan, waardoor kinderen meer in hun eigen kracht komen te staan.

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne