Voor ouders / verzorgers

Sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen en hun begeleiders

Alle ouders willen dat hun kinderen blij, gelukkig en zorgeloos zijn…en welk kind wil dat nou zelf niet?  Elk kind is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering en behandeling.  Daarom biedt IN JE SAS trainingen en kinder/pubercoaching voor kinderen die zelfredzamer en met meer zelfvertrouwen door het leven willen gaan.

We kijken in de training en coaching welke talenten kinderen hebben en maken deze zichtbaar. De kinderen leren deze talenten in te zetten, binnen en buiten de trainingen en coaching, zodat ze zich sociaal sterker voelen.

Ons aanbod, trainingen en cursussen

Esther Even

Praktijkeigenaar. Begeleider van schoolteams, leerkrachten en groepen. IN JE SAS MET DE KLAS trainer. Kindertherapeut/ kindercoach. Tevens schoolcoach sociaal emotionele ontwikkeling, gedragsproblematiek binnen SWV Twente Noord Almelo.


In de trainingen leren we bestaand gedrag niet af maar bieden alternatief gedrag aan, waardoor kinderen meer in hun eigen kracht komen te staan.

Kindertherapie: kindertherapeut Esther Even:
Vvvk registratie: registerlidnummer A-11-102.
RBCZ/TCZ register Licentienummer: 409101R.

T. 06 19 91 56 00 E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Bornsedijk 40
7559 PT Hengelo