Hondenangst & Angst

Trainings informatie

WAAROM COACHEN MET CO-COACH HOND PIETER?

Erna en haar honden Pieter en Harry zijn een begeleidend team, voor een kind/jongere die zich korte of lange tijd niet prettig voelt, om wat voor reden dan ook. Erna is de coach, Pieter en Harry zijn co-coach. Zij kunnen als team ingezet worden bij ANGSTEN of specifieke HONDENANGST of als LEZEN niet meer leuk is. Daarnaast is het voor een aantal kinderen soms lastig om zich verbaal, via taal te uiten. Pieter kan een kind helpen om vanuit een stevige lichaamshouding en gebaren zichzelf op een fijne manier te kunnen uiten.

Door het knuffelbare uiterlijk en het vriendelijke gedrag zijn de honden laagdrempelig voor kinderen. Ze nodigen op een speelse en niet bedreigende manier uit tot het maken van contact. In het contact met het kind/de jongere kan een hond gedrag spiegelen. Soms laat een kind /jongere ander gedrag zien dan hoe hij/zij zich daadwerkelijk van binnen voelt. Dat geldt overigens ook voor ons als volwassenen. Pieter en Harry merken dit onderbewuste gedrag op, voelt vaak goed aan hoe iemand zich echt voelt, en reageert daarop. Zo houdt hij ons een mooie spiegel voor waarbij hij niet ver- en beoordeelt. Je mag er gewoon zijn zoals je bent!

Via Pieter of Harry komen er vaak mooie gesprekken op gang en kunnen er nieuwe inzichten in eigen handelen ontstaan. Als team werken Erna, Pieter en Harry samen aan een oplossing waarbij  vooral veel leuke interactieve activiteiten worden ingezet. Pieter heeft op alle vlakken een meerwaarde tijdens het coachen.

HONDEN- ANGST of ANGST-AANPAK

In Nederland zijn er nog steeds veel kinderen, jeugdigen en volwassenen die dagelijks hinder ondervinden van hun angsten. Hondenangst is een veel voorkomende angst.
Erna en haar honden zijn  opgeleid om mensen met ANGST  stap voor stap te begeleiden. Erna, Pieter en harry kunnen helpen om HONDENANGST te overwinnen. Dit gebeurt in een aantal sessies, in kleine veilige stapjes. Afhankelijk  van de ernst van de angst wordt samen met cliënt, ouder(s) en kind de aanpak besproken en  het aantal sessies bepaald. Tijdens de sessies geeft Erna Educatie over hondentaal en hondengedrag.

Het aanmeldformulier wordt ingevuld en n.a.v. dit formulier zal een intakegesprek gepland worden. Een eerst stap om te onderzoeken waar de angst vandaan komt, en  natuurlijk wordt er uitleg gegeven over de te maken stapjes.

Stuur een mailtje met je persoonlijke vraag of opgave en Erna neemt contact op.

IN MIJN SAS met LEZEN

Heeft uw kind echt geen plezier in of zelfs tegenzin om te gaan lezen?… Dan kunnen de honden onder begeleiding van Erna ondersteunen in een paar sessies  om uw kind weer plezier te leren krijgen in het lezen. Vul het contactformulier in of stuur een mailtje en Erna kan u informeren over deze mogelijkheid.

Kosten:
€65,-Aanmeldformulier ouders

Deze training is niet te declareren bij de zorgverzekeraar

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne