IN JE SAS met de KLAS methode voor kleuters, groep 3 & 4, groep 5 t/m 8

Cursus voor leerkrachten / begeleiders: Trainer methode IN JE SAS met de KLAS

Trainings informatie

IN JE SAS met de KLAS is een methodiek voor positieve groepsvorming, waarbij iedere leerling goed in beeld komt vanuit de sociaal emotionele ontwikkeling. De methode is ontwikkeld voor leerkrachten en begeleiders in het primair onderwijs. De methodiek bevat 15-20 praktische trainingen en  wordt zeer positief ontvangen door zowel leerkrachten/ begeleiders, leerlingen en ouders. In Twente zijn er al veel scholen die de methode voor groep 5 t/m 8 ofwel curatief of preventief inzetten.

Vanaf het najaar 2020 zal ook het onderbouwgedeelte voltooid zijn en is er een aanbod voor leerkrachten in de vorm van een dagcursus. Dit  om de methode zelf als trainer in zijn/haar groep uit te kunnen voeren. Zie: NIEUWS voor de juiste data voor de dagcursus ( onderbouw: kleuters en groep 3en 4 ) en tweedaagse cursus (groep 5 t/m 8) 

Tijdens cursus leert de deelnemer zelfstandig IN JE SAS met de KLAS uit te voeren. De interactieve cursus biedt:
•  Een handleiding en het doorleven van de 15-20 trainingen met  passende vaardigheden en werkvormen
•  Tips en tools om de theorie aan de praktijk te koppelen
•  De juiste leerkrachtcompetenties in  het handelen van sturende naar coachende leerkracht. De excellente leerkracht.

Inhoud van het traject IN JE SAS met de KLAS, die je inzet als leerkracht / begeleider:
De groepstraining start met het kiezen van 3 positieve pedagogisch klassen-doelen. Deze drie SAS-doelen zullen de rode draad zijn voor een sessie van 10 of 20 trainingen met de klas.

Elke leerling wordt tijdens de trainingen gestimuleerd in de opbouw van zelfvertrouwen, zelf-verantwoordelijkheid en zelfreflectie. De leerkracht of begeleider daagt leerlingen uit in eigen wensen, mening en ideeën, waarbij er- en herkennen van eigen kwaliteiten en die van klasgenoten van belang is. Zowel leerkracht als leerling leren bewust positief gedrag herkennen en structureel te bekrachtigen.

Wanneer de veiligheid in de klas is geborgd, kiest elke leerling een persoonlijk gedragsdoel (SAS-doel) en krijgt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Leerlingen worden uitgedaagd vanuit innerlijke motivatie in een kindgesprek en in interactie met klasgenoten.
Ouders worden betrokken bij het SAS-doel en de trainingen middels ouderbrieven en een ouderavond.

 

voor meer info stuur een mail!

IN JE SAS met de KLAS: Een antwoord op de uitdaging die passend onderwijs met zich meebrengt!

Dit is de IN JE SAS klas tool-box. Meerprijs: € 295,-

 

 

Kosten:
1 dag:€245,-Aanmeldformulier
2 dagen:€475,-Aanmeldformulier

IN JE SAS met de KLAS, een antwoord  op de uitdaging die Passend Onderwijs met zich meebrengt.

Geef je op voor deze 2-daagse cursus groep 5 t/m 8 of voor de dagcursus voor kleuters of voor groep 3 en 4

Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even Kleuters: Lianne Jongsma
Inclusief:
Een handleiding met de 10 curatieve en 20 preventieve praktische gedragslessen.
Exclusief:
De IN JE SAS met de klas tool-box. Een éénmalige aanschaf (niet verplicht.

E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne