IN JE SAS met de klas

Train de trainer cursus voor leerkrachten / begeleiders

Trainings informatie

IN JE SAS met de KLAS is een methodiek voor positieve groepsvorming, gemaakt voor leerkrachten en begeleiders van groep 4 t/m 8 in het primair onderwijs. De methodiek wordt zeer positief ontvangen door zowel leerkrachten en begeleiders als kinderen.

In de tweedaagse cursus leert de deelnemer zelfstandig IN JE SAS met de KLAS uit te voeren. De interactieve cursus biedt:
• Passende vaardigheden en werkvormen
• Tips en tools om de theorie aan de praktijk te koppelen
• Ondersteuning en uitdaging in het handelen van sturende naar coachende leerkracht

Inhoud van het traject IN JE SAS met de KLAS, die je inzet als leerkracht/begeleider:
De groepstraining start met het kiezen van drie positieve pedagogisch klassen-doelen, waarbij elke leerling inbreng heeft. Deze drie SAS-doelen zullen de rode draad zijn voor een sessie van 10 of 20 trainingen met de klas.

Elke leerling wordt tijdens de trainingen gestimuleerd in de opbouw van zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie. De leerkracht of begeleider daagt leerlingen uit in eigen wensen, mening en ideeën, waarbij er- en herkennen van eigen kwaliteiten en die van klasgenoten van belang is. Zowel leerkracht als leerling leren bewust positief gedrag herkennen en structureel te bekrachtigen.

Wanneer de veiligheid in de klas is geborgd, kiest elke leerling een persoonlijk gedragsdoel (SAS-doel) en krijgt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Leerlingen worden uitgedaagd vanuit innerlijke motivatie in een kindgesprek en in interactie met klasgenoten.
Ouders worden betrokken bij het SAS-doel en de trainingen middels ouderbrieven en een ouderavond.

IN JE SAS met de klas: Een antwoord op de uitdaging die passend onderwijs met zich meebrengt!

Dit is de IN JE SAS klas tool-box. Meerprijs: € 295,-

 

 

Kosten:
€425,-Aanmeldformulier

IN JE SAS met de klas kan een antwoord zijn op de uitdaging die Passend Onderwijs met zich meebrengt.

Geef je op voor deze 2-daagse cursus.

Data:
Vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei 2019 van 9.00-17.00 uur. Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2019 van 9.00-17.00 uur.
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Heleen Oude Lansink en Esther Even
Inclusief:
Een handleiding met de 10 curatieve en 20 preventieve praktische gedragslessen.
Exclusief:
De IN JE SAS met de klas tool-box. Een éénmalige aanschaf.

T. 06 19 91 56 00 E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Bornsedijk 40
7559 PT Hengelo