Kindgesprekken & Kindplannen

Kindgesprekken & Kindplannen

Kindgesprekken & Kindplannen

workshop

Trainings informatie

Werken met kindplannen (bij ons: SAS-plannen) vanuit handelingsgericht werken (HGW) vraagt van leerkrachten dat zij leerlingen serieus nemen en hen stimuleren (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en werkhouding. In de SAS-plannen wordt de leerling niet met anderen vergeleken, maar met zichzelf: wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep? Door over het eigen leerproces na te denken, ontdekt de leerling de sterke en zwakke punten in zijn handelen. De norm voor vooruitgang of ontwikkeling is niet een landelijk gemiddelde maar ligt in de leerlingen zelf.

Een gezamenlijke reflectie van leerling en leerkracht is essentieel binnen het kindplan/SAS-plan. Leerling en leerkracht denken na over het leer- en ontwikkelingsproces, de leerling stelt haalbare doelen op en leerling en leerkracht bespreken samen de bereikte resultaten op gedragsniveau, op leerniveau en/of werkhoudingsniveau.

De kindplannen van IN JE SAS zijn gebaseerd op het kindplan van HGW Noëlle Pameijer, in combinatie met de gesprekstechnieken van Kids ‘Skills van Ben Furman. Kids ‘Skills is een gespreksmethodiek met leerlingen die vanuit oplossingsgericht denken en werken is ontwikkeld. Kids ‘Skills reikt een concreet stappenplan aan om samen met de leerling te zoeken naar de mogelijkheden om deze eigen leerdoelen te bereiken. Hierdoor wordt de leerling de eigenaar van zijn eigen doelen en handelingsplan.

Tijdens de cursus:

 • worden de theorie van kindplan/ kindgesprek van HGW en Kids’ Skills aangereikt
 • worden de oplossingsgerichte gesprekstechnieken praktisch geoefend
 • worden verschillende formats aangereikt om het kindplan/ SAS-plan vast te leggen
 • is er aandacht voor de transfer tussen kind- ouders en school

 

Vanuit eigen ervaringen en ervaringen van de leerkrachten willen we met de hen praktisch aan de slag tijdens deze middagen/avonden.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Cursus oplossingsgerichte gesprekstechnieken kindplannen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even

Kindgesprekken & Kindplannen

workshop

Trainings informatie

Werken met kindplannen (bij ons: SAS-plannen) vanuit handelingsgericht werken (HGW) vraagt van leerkrachten dat zij leerlingen serieus nemen en hen stimuleren (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en werkhouding. In de SAS-plannen wordt de leerling niet met anderen vergeleken, maar met zichzelf: wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep? Door over het eigen leerproces na te denken, ontdekt de leerling de sterke en zwakke punten in zijn handelen. De norm voor vooruitgang of ontwikkeling is niet een landelijk gemiddelde maar ligt in de leerlingen zelf.

Een gezamenlijke reflectie van leerling en leerkracht is essentieel binnen het kindplan/SAS-plan. Leerling en leerkracht denken na over het leer- en ontwikkelingsproces, de leerling stelt haalbare doelen op en leerling en leerkracht bespreken samen de bereikte resultaten op gedragsniveau, op leerniveau en/of werkhoudingsniveau.

De kindplannen van IN JE SAS zijn gebaseerd op het kindplan van HGW Noëlle Pameijer, in combinatie met de gesprekstechnieken van Kids ‘Skills van Ben Furman. Kids ‘Skills is een gespreksmethodiek met leerlingen die vanuit oplossingsgericht denken en werken is ontwikkeld. Kids ‘Skills reikt een concreet stappenplan aan om samen met de leerling te zoeken naar de mogelijkheden om deze eigen leerdoelen te bereiken. Hierdoor wordt de leerling de eigenaar van zijn eigen doelen en handelingsplan.

Tijdens de cursus:

 • worden de theorie van kindplan/ kindgesprek van HGW en Kids’ Skills aangereikt
 • worden de oplossingsgerichte gesprekstechnieken praktisch geoefend
 • worden verschillende formats aangereikt om het kindplan/ SAS-plan vast te leggen
 • is er aandacht voor de transfer tussen kind- ouders en school

 

Vanuit eigen ervaringen en ervaringen van de leerkrachten willen we met de hen praktisch aan de slag tijdens deze middagen/avonden.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Cursus oplossingsgerichte gesprekstechnieken kindplannen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even

Kindgesprekken & Kindplannen

workshop

Trainings informatie

Werken met kindplannen (bij ons: SAS-plannen) vanuit handelingsgericht werken (HGW) vraagt van leerkrachten dat zij leerlingen serieus nemen en hen stimuleren (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en werkhouding. In de SAS-plannen wordt de leerling niet met anderen vergeleken, maar met zichzelf: wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep? Door over het eigen leerproces na te denken, ontdekt de leerling de sterke en zwakke punten in zijn handelen. De norm voor vooruitgang of ontwikkeling is niet een landelijk gemiddelde maar ligt in de leerlingen zelf.

Een gezamenlijke reflectie van leerling en leerkracht is essentieel binnen het kindplan/SAS-plan. Leerling en leerkracht denken na over het leer- en ontwikkelingsproces, de leerling stelt haalbare doelen op en leerling en leerkracht bespreken samen de bereikte resultaten op gedragsniveau, op leerniveau en/of werkhoudingsniveau.

De kindplannen van IN JE SAS zijn gebaseerd op het kindplan van HGW Noëlle Pameijer, in combinatie met de gesprekstechnieken van Kids ‘Skills van Ben Furman. Kids ‘Skills is een gespreksmethodiek met leerlingen die vanuit oplossingsgericht denken en werken is ontwikkeld. Kids ‘Skills reikt een concreet stappenplan aan om samen met de leerling te zoeken naar de mogelijkheden om deze eigen leerdoelen te bereiken. Hierdoor wordt de leerling de eigenaar van zijn eigen doelen en handelingsplan.

Tijdens de cursus:

 • worden de theorie van kindplan/ kindgesprek van HGW en Kids’ Skills aangereikt
 • worden de oplossingsgerichte gesprekstechnieken praktisch geoefend
 • worden verschillende formats aangereikt om het kindplan/ SAS-plan vast te leggen
 • is er aandacht voor de transfer tussen kind- ouders en school

 

Vanuit eigen ervaringen en ervaringen van de leerkrachten willen we met de hen praktisch aan de slag tijdens deze middagen/avonden.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Cursus oplossingsgerichte gesprekstechnieken kindplannen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even

Kindgesprekken & Kindplannen

workshop

Trainings informatie

Werken met kindplannen (bij ons: SAS-plannen) vanuit handelingsgericht werken (HGW) vraagt van leerkrachten dat zij leerlingen serieus nemen en hen stimuleren (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en werkhouding. In de SAS-plannen wordt de leerling niet met anderen vergeleken, maar met zichzelf: wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep? Door over het eigen leerproces na te denken, ontdekt de leerling de sterke en zwakke punten in zijn handelen. De norm voor vooruitgang of ontwikkeling is niet een landelijk gemiddelde maar ligt in de leerlingen zelf.

Een gezamenlijke reflectie van leerling en leerkracht is essentieel binnen het kindplan/SAS-plan. Leerling en leerkracht denken na over het leer- en ontwikkelingsproces, de leerling stelt haalbare doelen op en leerling en leerkracht bespreken samen de bereikte resultaten op gedragsniveau, op leerniveau en/of werkhoudingsniveau.

De kindplannen van IN JE SAS zijn gebaseerd op het kindplan van HGW Noëlle Pameijer, in combinatie met de gesprekstechnieken van Kids ‘Skills van Ben Furman. Kids ‘Skills is een gespreksmethodiek met leerlingen die vanuit oplossingsgericht denken en werken is ontwikkeld. Kids ‘Skills reikt een concreet stappenplan aan om samen met de leerling te zoeken naar de mogelijkheden om deze eigen leerdoelen te bereiken. Hierdoor wordt de leerling de eigenaar van zijn eigen doelen en handelingsplan.

Tijdens de cursus:

 • worden de theorie van kindplan/ kindgesprek van HGW en Kids’ Skills aangereikt
 • worden de oplossingsgerichte gesprekstechnieken praktisch geoefend
 • worden verschillende formats aangereikt om het kindplan/ SAS-plan vast te leggen
 • is er aandacht voor de transfer tussen kind- ouders en school

 

Vanuit eigen ervaringen en ervaringen van de leerkrachten willen we met de hen praktisch aan de slag tijdens deze middagen/avonden.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Cursus oplossingsgerichte gesprekstechnieken kindplannen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even

Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Trainings informatie

De 7 Zo-IN JE SAS- trainingen zijn bedoeld om kinderen op een prettige, en positieve wijze sociale vaardigheden aan  te leren.Dit zodat zij zich sociaal sterker voelen en deze vaardigheden in kunnen zetten in hun dagelijkse leven.

Tijdens de 7 trainingen is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Daarnaast staat ervaringsleren centraal: Kinderen leren door te doen. Er wordt veel tijd besteed aan gespreksvormen, spelvormen en rollenspelen.

Zo IN JE SAS is bedoeld voor een groep van maximaal 6 kinderen en wordt begeleid door onze IN JE SAS-trainer Ellen Visschedijk. De begeleiding is persoonlijk en adaptief. Bovendien interactief en speels waardoor het effect van de training groot is.

Vanuit onze ervaringen weten we dat  kinderen de trainingen als verrassend, leuk en gezellig ervaren. In een kleine, veilige groep krijgen de kinderen de kans om te oefenen en meer van zichzelf te laten zien.

De begeleiding is niet gericht  op het afleren, maar op het (aan)leren van nieuw alternatief gedrag. Uw kind oefent met het nieuwe gedrag, met als doel, dat het kind dit geleerde gedrag ook in de dagelijkse situaties gaat toepassen. Ieder kind krijgt een eigen persoonlijk leerdoel n.a.v. eigen hulpvragen.

Aan de orde komen:

 • Kennismaken met anderen
 • Lichaamshouding en lichaamstaal
 • Goed luisteren en spreken (stemgebruik)
 • Het uiten van emoties
 • ‘Nee’ durven zeggen
 • Vragen of je mee mag doen, initiatief nemen
 • Kritiek geven en krijgen (opkomen voor jezelf)
 • Reageren op een afwijzing
 • Omgaan met pest/plaaggedrag, weerbaar worden

 

Het leerdoel loopt als een rode draad door alle trainingen heen. Wanneer uw kind veel positieve (nieuwe) ervaringen krijgt, zal het zelfvertrouwen toenemen.

De training Zo IN JE SAS bestaat uit 7 trainingen van 1 uur en 15 minuten, waarbij interactief wordt gewerkt.

Vaste dag: dinsdagavond     Andere opties mogelijk : dagen en tijden op aanvraag.

Kosten:
€259,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Prijs is inclusief materiaal: werkboek, plankje, krachtsteen en complimententasje. Na elke training worden de ouders middels een mail op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

Voor de groepstrainingen kan geen vergoeding worden aangevraagd, echter de kosten zijn dan ook lager dan een individuele begeleiding.

Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Ellen Visschedijk
Inclusief:
intakegesprek, oudertraining , eindgesprek en eindverslag

Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Trainings informatie

De 7 Zo-IN JE SAS- trainingen zijn bedoeld om kinderen op een prettige, en positieve wijze sociale vaardigheden aan  te leren.Dit zodat zij zich sociaal sterker voelen en deze vaardigheden in kunnen zetten in hun dagelijkse leven.

Tijdens de 7 trainingen is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Daarnaast staat ervaringsleren centraal: Kinderen leren door te doen. Er wordt veel tijd besteed aan gespreksvormen, spelvormen en rollenspelen.

Zo IN JE SAS is bedoeld voor een groep van maximaal 6 kinderen en wordt begeleid door onze IN JE SAS-trainer Ellen Visschedijk. De begeleiding is persoonlijk en adaptief. Bovendien interactief en speels waardoor het effect van de training groot is.

Vanuit onze ervaringen weten we dat  kinderen de trainingen als verrassend, leuk en gezellig ervaren. In een kleine, veilige groep krijgen de kinderen de kans om te oefenen en meer van zichzelf te laten zien.

De begeleiding is niet gericht  op het afleren, maar op het (aan)leren van nieuw alternatief gedrag. Uw kind oefent met het nieuwe gedrag, met als doel, dat het kind dit geleerde gedrag ook in de dagelijkse situaties gaat toepassen. Ieder kind krijgt een eigen persoonlijk leerdoel n.a.v. eigen hulpvragen.

Aan de orde komen:

 • Kennismaken met anderen
 • Lichaamshouding en lichaamstaal
 • Goed luisteren en spreken (stemgebruik)
 • Het uiten van emoties
 • ‘Nee’ durven zeggen
 • Vragen of je mee mag doen, initiatief nemen
 • Kritiek geven en krijgen (opkomen voor jezelf)
 • Reageren op een afwijzing
 • Omgaan met pest/plaaggedrag, weerbaar worden

 

Het leerdoel loopt als een rode draad door alle trainingen heen. Wanneer uw kind veel positieve (nieuwe) ervaringen krijgt, zal het zelfvertrouwen toenemen.

De training Zo IN JE SAS bestaat uit 7 trainingen van 1 uur en 15 minuten, waarbij interactief wordt gewerkt.

Vaste dag: dinsdagavond     Andere opties mogelijk : dagen en tijden op aanvraag.

Kosten:
€259,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Prijs is inclusief materiaal: werkboek, plankje, krachtsteen en complimententasje. Na elke training worden de ouders middels een mail op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

Voor de groepstrainingen kan geen vergoeding worden aangevraagd, echter de kosten zijn dan ook lager dan een individuele begeleiding.

Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Ellen Visschedijk
Inclusief:
intakegesprek, oudertraining , eindgesprek en eindverslag

Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Trainings informatie

De 7 Zo-IN JE SAS- trainingen zijn bedoeld om kinderen op een prettige, en positieve wijze sociale vaardigheden aan  te leren.Dit zodat zij zich sociaal sterker voelen en deze vaardigheden in kunnen zetten in hun dagelijkse leven.

Tijdens de 7 trainingen is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Daarnaast staat ervaringsleren centraal: Kinderen leren door te doen. Er wordt veel tijd besteed aan gespreksvormen, spelvormen en rollenspelen.

Zo IN JE SAS is bedoeld voor een groep van maximaal 6 kinderen en wordt begeleid door onze IN JE SAS-trainer Ellen Visschedijk. De begeleiding is persoonlijk en adaptief. Bovendien interactief en speels waardoor het effect van de training groot is.

Vanuit onze ervaringen weten we dat  kinderen de trainingen als verrassend, leuk en gezellig ervaren. In een kleine, veilige groep krijgen de kinderen de kans om te oefenen en meer van zichzelf te laten zien.

De begeleiding is niet gericht  op het afleren, maar op het (aan)leren van nieuw alternatief gedrag. Uw kind oefent met het nieuwe gedrag, met als doel, dat het kind dit geleerde gedrag ook in de dagelijkse situaties gaat toepassen. Ieder kind krijgt een eigen persoonlijk leerdoel n.a.v. eigen hulpvragen.

Aan de orde komen:

 • Kennismaken met anderen
 • Lichaamshouding en lichaamstaal
 • Goed luisteren en spreken (stemgebruik)
 • Het uiten van emoties
 • ‘Nee’ durven zeggen
 • Vragen of je mee mag doen, initiatief nemen
 • Kritiek geven en krijgen (opkomen voor jezelf)
 • Reageren op een afwijzing
 • Omgaan met pest/plaaggedrag, weerbaar worden

 

Het leerdoel loopt als een rode draad door alle trainingen heen. Wanneer uw kind veel positieve (nieuwe) ervaringen krijgt, zal het zelfvertrouwen toenemen.

De training Zo IN JE SAS bestaat uit 7 trainingen van 1 uur en 15 minuten, waarbij interactief wordt gewerkt.

Vaste dag: dinsdagavond     Andere opties mogelijk : dagen en tijden op aanvraag.

Kosten:
€259,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Prijs is inclusief materiaal: werkboek, plankje, krachtsteen en complimententasje. Na elke training worden de ouders middels een mail op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

Voor de groepstrainingen kan geen vergoeding worden aangevraagd, echter de kosten zijn dan ook lager dan een individuele begeleiding.

Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Ellen Visschedijk
Inclusief:
intakegesprek, oudertraining , eindgesprek en eindverslag

Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Trainings informatie

De 7 Zo-IN JE SAS- trainingen zijn bedoeld om kinderen op een prettige, en positieve wijze sociale vaardigheden aan  te leren.Dit zodat zij zich sociaal sterker voelen en deze vaardigheden in kunnen zetten in hun dagelijkse leven.

Tijdens de 7 trainingen is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Daarnaast staat ervaringsleren centraal: Kinderen leren door te doen. Er wordt veel tijd besteed aan gespreksvormen, spelvormen en rollenspelen.

Zo IN JE SAS is bedoeld voor een groep van maximaal 6 kinderen en wordt begeleid door onze IN JE SAS-trainer Ellen Visschedijk. De begeleiding is persoonlijk en adaptief. Bovendien interactief en speels waardoor het effect van de training groot is.

Vanuit onze ervaringen weten we dat  kinderen de trainingen als verrassend, leuk en gezellig ervaren. In een kleine, veilige groep krijgen de kinderen de kans om te oefenen en meer van zichzelf te laten zien.

De begeleiding is niet gericht  op het afleren, maar op het (aan)leren van nieuw alternatief gedrag. Uw kind oefent met het nieuwe gedrag, met als doel, dat het kind dit geleerde gedrag ook in de dagelijkse situaties gaat toepassen. Ieder kind krijgt een eigen persoonlijk leerdoel n.a.v. eigen hulpvragen.

Aan de orde komen:

 • Kennismaken met anderen
 • Lichaamshouding en lichaamstaal
 • Goed luisteren en spreken (stemgebruik)
 • Het uiten van emoties
 • ‘Nee’ durven zeggen
 • Vragen of je mee mag doen, initiatief nemen
 • Kritiek geven en krijgen (opkomen voor jezelf)
 • Reageren op een afwijzing
 • Omgaan met pest/plaaggedrag, weerbaar worden

 

Het leerdoel loopt als een rode draad door alle trainingen heen. Wanneer uw kind veel positieve (nieuwe) ervaringen krijgt, zal het zelfvertrouwen toenemen.

De training Zo IN JE SAS bestaat uit 7 trainingen van 1 uur en 15 minuten, waarbij interactief wordt gewerkt.

Vaste dag: dinsdagavond     Andere opties mogelijk : dagen en tijden op aanvraag.

Kosten:
€259,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Prijs is inclusief materiaal: werkboek, plankje, krachtsteen en complimententasje. Na elke training worden de ouders middels een mail op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

Voor de groepstrainingen kan geen vergoeding worden aangevraagd, echter de kosten zijn dan ook lager dan een individuele begeleiding.

Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Ellen Visschedijk
Inclusief:
intakegesprek, oudertraining , eindgesprek en eindverslag

Kinder of Jeugdtherapie / Coaching

Kinder of Jeugdtherapie / Coaching

Kinder of Jeugdtherapie / Coaching

Individuele therapie/coaching op maat

Trainings informatie

Kinder-Jeugdtherapie is een kortdurende lichte vorm van oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

IN JE SAS richt zich met name op de begeleiding in opbouw van meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, meer zelfinzicht en zelfreflectie: Het verstevigen van sociale vaardigheden. De korte oplossingsgerichte therapie bestaat meestal uit 5 tot 8 sessies.

Begeleiding voor jong volwassenen/adolescenten vanaf 18 jaar: Op aanvraag.

Elke ouder wil dat zijn kind blij, gelukkig en zorgeloos is, en met zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in het leven staat..En welk kind, welke jongere wil dat nou zelf niet? Echter soms voelt een kind zich voor kortere of al langere tijd niet “happy”, onrustig, veilig, tevreden of minder gelukkig. Dat kan door bepaalde omgevingsfactoren, kindkenmerken of een combinatie in bepaalde periodes van het leven naar voren komen. Dan is een juiste ondersteuning een verademing. Ieder kind is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering en behandeling. Vanuit deze zienswijze bieden wij Kinder/Jeugdtherapie op maat.

Tijdens de coachings/ sessies wordt altijd vanuit het kind of de jongere zelf en diens klachten, vragen en wensen gekeken en gewerkt. De Kinder/Jeugdtherapeut observeert, luistert en praat met het kind. Daarnaast sluit de Kinder/Jeugdtherapeut aan bij de leefwereld en beleving van de cliënt en gebruikt verschillende materialen en middelen passend bij leeftijd van de cliënt. Het uitgangspunt is altijd de interne strategie die het kind of de jongere al heeft ontwikkeld bij leren, gedrag en emoties. Bij ontstane problemen blijkt dat de (overlevings) strategie veelal niet werkt. De overlevingsstrategieën vechten -vluchten of bevriezen werken niet meer naar tevredenheid. Dan is het van belang om samen een strategie te vinden die voor het kind of de jongere beter, makkelijker en sneller werkt, zodat het probleem verminderd, wordt opgelost of andere problemen worden voorkomen. Wij leren geen oud gedrag af maar bieden nieuwe alternatieve mogelijkheden en inzichten waardoor het kind/ de jongere meer in zijn/haar eigen kracht zal komen. Ouder(s) worden betrokken tijdens of na de sessies, waarbij, indien wenselijk ondersteunings- of opvoedingstips worden gegeven. De sessies zijn altijd adaptief in afstemming met ouder(s) en kind of de jongere.

 AANMELDEN? Als uw kind ondersteuning nodig heeft bij:

 • sociaal-emotionele problematiek: faalangst, prestatie-angst, negatief zelfbeeld, emotie-regulatie angsten (HONDENANGST), volle en drukke hoofden, problemen bij gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten, rouwverwerking, enkelvoudige trauma’s
 • psychosomatische problematiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie (waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is)
 • aangeleerde problematische gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen, controledwang
 • gedragsproblematiek: woede-aanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag
 • ontwikkelingsproblematiek: eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen

NB: Kinder-en Jeugdtherapie is niet werkzaam bij zware psychiatrische problematiek zoals psychoses en persoonlijkheidsstoornissen.

HOE AANMELDEN? 

Na aanmelding via het aanmeldformulier (zie groene balk hiernaast), ontvangt u als ouder een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij werken op binnenkomst van de aanmeldformulieren. We streven ernaar om u zo spoedig mogelijk te benaderen. Het intakegesprek is altijd samen met kind/jongere  met gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s). Tijdens het intakegesprek kunnen jullie kennismaken met de therapeut / coach, het aanmeldformulier wordt doorgenomen en natuurlijk is er tijd voor vragen. Tevens zal het het persoonlijke doel voor de sessies besproken worden. Na het intakegesprek kunnen jullie vrijblijvend beslissen om wel of niet te starten met de sessies.

Klik op deze pagina rechts op: Kosten en vergoedingen. U kunt dan ontdekken hoe en wat u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Onderaan de pagina kunt u deze link ook vinden.

Startgesprek:  €65                                 Sessie:  €82

 

 

Kosten:
€82,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Intakegesprek 45 minuten

Sessie            45-60 minuten

Doelgroep:
Kinderen en Jeugd
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even, Herma de Jong, Heleen Oude Lansink

Kinder of Jeugdtherapie / Coaching

Individuele therapie/coaching op maat

Trainings informatie

Kinder-Jeugdtherapie is een kortdurende lichte vorm van oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

IN JE SAS richt zich met name op de begeleiding in opbouw van meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, meer zelfinzicht en zelfreflectie: Het verstevigen van sociale vaardigheden. De korte oplossingsgerichte therapie bestaat meestal uit 5 tot 8 sessies.

Begeleiding voor jong volwassenen/adolescenten vanaf 18 jaar: Op aanvraag.

Elke ouder wil dat zijn kind blij, gelukkig en zorgeloos is, en met zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in het leven staat..En welk kind, welke jongere wil dat nou zelf niet? Echter soms voelt een kind zich voor kortere of al langere tijd niet “happy”, onrustig, veilig, tevreden of minder gelukkig. Dat kan door bepaalde omgevingsfactoren, kindkenmerken of een combinatie in bepaalde periodes van het leven naar voren komen. Dan is een juiste ondersteuning een verademing. Ieder kind is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering en behandeling. Vanuit deze zienswijze bieden wij Kinder/Jeugdtherapie op maat.

Tijdens de coachings/ sessies wordt altijd vanuit het kind of de jongere zelf en diens klachten, vragen en wensen gekeken en gewerkt. De Kinder/Jeugdtherapeut observeert, luistert en praat met het kind. Daarnaast sluit de Kinder/Jeugdtherapeut aan bij de leefwereld en beleving van de cliënt en gebruikt verschillende materialen en middelen passend bij leeftijd van de cliënt. Het uitgangspunt is altijd de interne strategie die het kind of de jongere al heeft ontwikkeld bij leren, gedrag en emoties. Bij ontstane problemen blijkt dat de (overlevings) strategie veelal niet werkt. De overlevingsstrategieën vechten -vluchten of bevriezen werken niet meer naar tevredenheid. Dan is het van belang om samen een strategie te vinden die voor het kind of de jongere beter, makkelijker en sneller werkt, zodat het probleem verminderd, wordt opgelost of andere problemen worden voorkomen. Wij leren geen oud gedrag af maar bieden nieuwe alternatieve mogelijkheden en inzichten waardoor het kind/ de jongere meer in zijn/haar eigen kracht zal komen. Ouder(s) worden betrokken tijdens of na de sessies, waarbij, indien wenselijk ondersteunings- of opvoedingstips worden gegeven. De sessies zijn altijd adaptief in afstemming met ouder(s) en kind of de jongere.

 AANMELDEN? Als uw kind ondersteuning nodig heeft bij:

 • sociaal-emotionele problematiek: faalangst, prestatie-angst, negatief zelfbeeld, emotie-regulatie angsten (HONDENANGST), volle en drukke hoofden, problemen bij gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten, rouwverwerking, enkelvoudige trauma’s
 • psychosomatische problematiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie (waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is)
 • aangeleerde problematische gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen, controledwang
 • gedragsproblematiek: woede-aanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag
 • ontwikkelingsproblematiek: eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen

NB: Kinder-en Jeugdtherapie is niet werkzaam bij zware psychiatrische problematiek zoals psychoses en persoonlijkheidsstoornissen.

HOE AANMELDEN? 

Na aanmelding via het aanmeldformulier (zie groene balk hiernaast), ontvangt u als ouder een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij werken op binnenkomst van de aanmeldformulieren. We streven ernaar om u zo spoedig mogelijk te benaderen. Het intakegesprek is altijd samen met kind/jongere  met gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s). Tijdens het intakegesprek kunnen jullie kennismaken met de therapeut / coach, het aanmeldformulier wordt doorgenomen en natuurlijk is er tijd voor vragen. Tevens zal het het persoonlijke doel voor de sessies besproken worden. Na het intakegesprek kunnen jullie vrijblijvend beslissen om wel of niet te starten met de sessies.

Klik op deze pagina rechts op: Kosten en vergoedingen. U kunt dan ontdekken hoe en wat u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Onderaan de pagina kunt u deze link ook vinden.

Startgesprek:  €65                                 Sessie:  €82

 

 

Kosten:
€82,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Intakegesprek 45 minuten

Sessie            45-60 minuten

Doelgroep:
Kinderen en Jeugd
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even, Herma de Jong, Heleen Oude Lansink

Kinder of Jeugdtherapie / Coaching

Individuele therapie/coaching op maat

Trainings informatie

Kinder-Jeugdtherapie is een kortdurende lichte vorm van oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

IN JE SAS richt zich met name op de begeleiding in opbouw van meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, meer zelfinzicht en zelfreflectie: Het verstevigen van sociale vaardigheden. De korte oplossingsgerichte therapie bestaat meestal uit 5 tot 8 sessies.

Begeleiding voor jong volwassenen/adolescenten vanaf 18 jaar: Op aanvraag.

Elke ouder wil dat zijn kind blij, gelukkig en zorgeloos is, en met zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in het leven staat..En welk kind, welke jongere wil dat nou zelf niet? Echter soms voelt een kind zich voor kortere of al langere tijd niet “happy”, onrustig, veilig, tevreden of minder gelukkig. Dat kan door bepaalde omgevingsfactoren, kindkenmerken of een combinatie in bepaalde periodes van het leven naar voren komen. Dan is een juiste ondersteuning een verademing. Ieder kind is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering en behandeling. Vanuit deze zienswijze bieden wij Kinder/Jeugdtherapie op maat.

Tijdens de coachings/ sessies wordt altijd vanuit het kind of de jongere zelf en diens klachten, vragen en wensen gekeken en gewerkt. De Kinder/Jeugdtherapeut observeert, luistert en praat met het kind. Daarnaast sluit de Kinder/Jeugdtherapeut aan bij de leefwereld en beleving van de cliënt en gebruikt verschillende materialen en middelen passend bij leeftijd van de cliënt. Het uitgangspunt is altijd de interne strategie die het kind of de jongere al heeft ontwikkeld bij leren, gedrag en emoties. Bij ontstane problemen blijkt dat de (overlevings) strategie veelal niet werkt. De overlevingsstrategieën vechten -vluchten of bevriezen werken niet meer naar tevredenheid. Dan is het van belang om samen een strategie te vinden die voor het kind of de jongere beter, makkelijker en sneller werkt, zodat het probleem verminderd, wordt opgelost of andere problemen worden voorkomen. Wij leren geen oud gedrag af maar bieden nieuwe alternatieve mogelijkheden en inzichten waardoor het kind/ de jongere meer in zijn/haar eigen kracht zal komen. Ouder(s) worden betrokken tijdens of na de sessies, waarbij, indien wenselijk ondersteunings- of opvoedingstips worden gegeven. De sessies zijn altijd adaptief in afstemming met ouder(s) en kind of de jongere.

 AANMELDEN? Als uw kind ondersteuning nodig heeft bij:

 • sociaal-emotionele problematiek: faalangst, prestatie-angst, negatief zelfbeeld, emotie-regulatie angsten (HONDENANGST), volle en drukke hoofden, problemen bij gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten, rouwverwerking, enkelvoudige trauma’s
 • psychosomatische problematiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie (waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is)
 • aangeleerde problematische gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen, controledwang
 • gedragsproblematiek: woede-aanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag
 • ontwikkelingsproblematiek: eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen

NB: Kinder-en Jeugdtherapie is niet werkzaam bij zware psychiatrische problematiek zoals psychoses en persoonlijkheidsstoornissen.

HOE AANMELDEN? 

Na aanmelding via het aanmeldformulier (zie groene balk hiernaast), ontvangt u als ouder een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij werken op binnenkomst van de aanmeldformulieren. We streven ernaar om u zo spoedig mogelijk te benaderen. Het intakegesprek is altijd samen met kind/jongere  met gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s). Tijdens het intakegesprek kunnen jullie kennismaken met de therapeut / coach, het aanmeldformulier wordt doorgenomen en natuurlijk is er tijd voor vragen. Tevens zal het het persoonlijke doel voor de sessies besproken worden. Na het intakegesprek kunnen jullie vrijblijvend beslissen om wel of niet te starten met de sessies.

Klik op deze pagina rechts op: Kosten en vergoedingen. U kunt dan ontdekken hoe en wat u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Onderaan de pagina kunt u deze link ook vinden.

Startgesprek:  €65                                 Sessie:  €82

 

 

Kosten:
€82,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Intakegesprek 45 minuten

Sessie            45-60 minuten

Doelgroep:
Kinderen en Jeugd
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even, Herma de Jong, Heleen Oude Lansink

Kinder of Jeugdtherapie / Coaching

Individuele therapie/coaching op maat

Trainings informatie

Kinder-Jeugdtherapie is een kortdurende lichte vorm van oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

IN JE SAS richt zich met name op de begeleiding in opbouw van meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, meer zelfinzicht en zelfreflectie: Het verstevigen van sociale vaardigheden. De korte oplossingsgerichte therapie bestaat meestal uit 5 tot 8 sessies.

Begeleiding voor jong volwassenen/adolescenten vanaf 18 jaar: Op aanvraag.

Elke ouder wil dat zijn kind blij, gelukkig en zorgeloos is, en met zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in het leven staat..En welk kind, welke jongere wil dat nou zelf niet? Echter soms voelt een kind zich voor kortere of al langere tijd niet “happy”, onrustig, veilig, tevreden of minder gelukkig. Dat kan door bepaalde omgevingsfactoren, kindkenmerken of een combinatie in bepaalde periodes van het leven naar voren komen. Dan is een juiste ondersteuning een verademing. Ieder kind is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering en behandeling. Vanuit deze zienswijze bieden wij Kinder/Jeugdtherapie op maat.

Tijdens de coachings/ sessies wordt altijd vanuit het kind of de jongere zelf en diens klachten, vragen en wensen gekeken en gewerkt. De Kinder/Jeugdtherapeut observeert, luistert en praat met het kind. Daarnaast sluit de Kinder/Jeugdtherapeut aan bij de leefwereld en beleving van de cliënt en gebruikt verschillende materialen en middelen passend bij leeftijd van de cliënt. Het uitgangspunt is altijd de interne strategie die het kind of de jongere al heeft ontwikkeld bij leren, gedrag en emoties. Bij ontstane problemen blijkt dat de (overlevings) strategie veelal niet werkt. De overlevingsstrategieën vechten -vluchten of bevriezen werken niet meer naar tevredenheid. Dan is het van belang om samen een strategie te vinden die voor het kind of de jongere beter, makkelijker en sneller werkt, zodat het probleem verminderd, wordt opgelost of andere problemen worden voorkomen. Wij leren geen oud gedrag af maar bieden nieuwe alternatieve mogelijkheden en inzichten waardoor het kind/ de jongere meer in zijn/haar eigen kracht zal komen. Ouder(s) worden betrokken tijdens of na de sessies, waarbij, indien wenselijk ondersteunings- of opvoedingstips worden gegeven. De sessies zijn altijd adaptief in afstemming met ouder(s) en kind of de jongere.

 AANMELDEN? Als uw kind ondersteuning nodig heeft bij:

 • sociaal-emotionele problematiek: faalangst, prestatie-angst, negatief zelfbeeld, emotie-regulatie angsten (HONDENANGST), volle en drukke hoofden, problemen bij gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten, rouwverwerking, enkelvoudige trauma’s
 • psychosomatische problematiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie (waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is)
 • aangeleerde problematische gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen, controledwang
 • gedragsproblematiek: woede-aanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag
 • ontwikkelingsproblematiek: eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen

NB: Kinder-en Jeugdtherapie is niet werkzaam bij zware psychiatrische problematiek zoals psychoses en persoonlijkheidsstoornissen.

HOE AANMELDEN? 

Na aanmelding via het aanmeldformulier (zie groene balk hiernaast), ontvangt u als ouder een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij werken op binnenkomst van de aanmeldformulieren. We streven ernaar om u zo spoedig mogelijk te benaderen. Het intakegesprek is altijd samen met kind/jongere  met gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s). Tijdens het intakegesprek kunnen jullie kennismaken met de therapeut / coach, het aanmeldformulier wordt doorgenomen en natuurlijk is er tijd voor vragen. Tevens zal het het persoonlijke doel voor de sessies besproken worden. Na het intakegesprek kunnen jullie vrijblijvend beslissen om wel of niet te starten met de sessies.

Klik op deze pagina rechts op: Kosten en vergoedingen. U kunt dan ontdekken hoe en wat u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Onderaan de pagina kunt u deze link ook vinden.

Startgesprek:  €65                                 Sessie:  €82

 

 

Kosten:
€82,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Intakegesprek 45 minuten

Sessie            45-60 minuten

Doelgroep:
Kinderen en Jeugd
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even, Herma de Jong, Heleen Oude Lansink

Methode Leefstijl

Methode Leefstijl

Methode Leefstijl

Leefstijl Implementatie en Workshops

Trainings informatie

Esther Even is landelijk gecertificeerd Leefstijl-trainer en Heleen Oude Lansink is landelijk gecertificeerd Leefstijl coördinator.

De training / workshop is praktijkgericht. Het ontwikkelen van de vaardigheden van de leerkracht om Leefstijl in de klas toe te passen staat centraal. Tijdens de training / workshop oefent u samen met uw collega’s en/of andere deelnemers de interactieve werkvormen van Leefstijl. Ook is de training / workshop goed voor de teambuilding.

In samenwerking met Leefstijl  Edu-actief 

Optie 1: Implementatie Leefstijl

Een 2-daagse training (of 4 dagdelen) om Leefstijl te implementeren. Dit is in samenwerking met Edu-actief.

Mogelijkheid voor een terugkomdag training

Optie 2: Workshop energizers, leerkrachtvaardigheden Leefstijl

Een workshop bestaat uit een dagdeel om de leerkrachtvaardigheden passend bij Leefstijl eigen te maken.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even en Heleen Oude Lansink

Methode Leefstijl

Leefstijl Implementatie en Workshops

Trainings informatie

Esther Even is landelijk gecertificeerd Leefstijl-trainer en Heleen Oude Lansink is landelijk gecertificeerd Leefstijl coördinator.

De training / workshop is praktijkgericht. Het ontwikkelen van de vaardigheden van de leerkracht om Leefstijl in de klas toe te passen staat centraal. Tijdens de training / workshop oefent u samen met uw collega’s en/of andere deelnemers de interactieve werkvormen van Leefstijl. Ook is de training / workshop goed voor de teambuilding.

In samenwerking met Leefstijl  Edu-actief 

Optie 1: Implementatie Leefstijl

Een 2-daagse training (of 4 dagdelen) om Leefstijl te implementeren. Dit is in samenwerking met Edu-actief.

Mogelijkheid voor een terugkomdag training

Optie 2: Workshop energizers, leerkrachtvaardigheden Leefstijl

Een workshop bestaat uit een dagdeel om de leerkrachtvaardigheden passend bij Leefstijl eigen te maken.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even en Heleen Oude Lansink

Methode Leefstijl

Leefstijl Implementatie en Workshops

Trainings informatie

Esther Even is landelijk gecertificeerd Leefstijl-trainer en Heleen Oude Lansink is landelijk gecertificeerd Leefstijl coördinator.

De training / workshop is praktijkgericht. Het ontwikkelen van de vaardigheden van de leerkracht om Leefstijl in de klas toe te passen staat centraal. Tijdens de training / workshop oefent u samen met uw collega’s en/of andere deelnemers de interactieve werkvormen van Leefstijl. Ook is de training / workshop goed voor de teambuilding.

In samenwerking met Leefstijl  Edu-actief 

Optie 1: Implementatie Leefstijl

Een 2-daagse training (of 4 dagdelen) om Leefstijl te implementeren. Dit is in samenwerking met Edu-actief.

Mogelijkheid voor een terugkomdag training

Optie 2: Workshop energizers, leerkrachtvaardigheden Leefstijl

Een workshop bestaat uit een dagdeel om de leerkrachtvaardigheden passend bij Leefstijl eigen te maken.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even en Heleen Oude Lansink

Methode Leefstijl

Leefstijl Implementatie en Workshops

Trainings informatie

Esther Even is landelijk gecertificeerd Leefstijl-trainer en Heleen Oude Lansink is landelijk gecertificeerd Leefstijl coördinator.

De training / workshop is praktijkgericht. Het ontwikkelen van de vaardigheden van de leerkracht om Leefstijl in de klas toe te passen staat centraal. Tijdens de training / workshop oefent u samen met uw collega’s en/of andere deelnemers de interactieve werkvormen van Leefstijl. Ook is de training / workshop goed voor de teambuilding.

In samenwerking met Leefstijl  Edu-actief 

Optie 1: Implementatie Leefstijl

Een 2-daagse training (of 4 dagdelen) om Leefstijl te implementeren. Dit is in samenwerking met Edu-actief.

Mogelijkheid voor een terugkomdag training

Optie 2: Workshop energizers, leerkrachtvaardigheden Leefstijl

Een workshop bestaat uit een dagdeel om de leerkrachtvaardigheden passend bij Leefstijl eigen te maken.

 

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Esther Even en Heleen Oude Lansink

BA-SAS pedagogisch klimaat

BA-SAS pedagogisch klimaat

BA-SAS pedagogisch klimaat

Teamtraining

Trainings informatie

BA-SAS is een preventief programma dat zich richt op de inzet van een veilige school.
BA-SAS is gericht op álle leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders van de school.
BA-SAS biedt het antwoord van de uitdaging die Passend Onderwijs met zich meebrengt op team-niveau.
In beide gevallen worden de 5 pijlers vanuit SWPBS structureel ingezet met als doel een veilige schoolbreed pedagogisch klimaat. Zowel leerkrachten als leerlingen worden uitgedaagd, om positief gedrag te herkennen en structureel te bekrachtigen. Tevens wordt besproken wat acceptabel en onacceptabel gedrag is en hoe probleemgedrag te voorkomen.
BA-SAS maakt gebruik van de theorie van SWPBS-preventiepiramide en de schijf van 5.

De preventiepiramide 
(zie afbeelding)
Binnen BA-SAS draait men dat om, en richt men zich vooral op preventieve interventies in het groene vlak. BA-SAS geeft de leerkracht inzicht en ondersteuning in zijn leerkracht handelen vanuit het de 5 principes van aanleren gedrag.

 

Inhoud van de tweedaagse:

 • borgen collectieve missie en visie
 • formuleren van drie tot vijf kernwaarden uit de missie en visie door het team
 • concretiseren kernwaarden in gedragsmatrix
 • visualiseren van kernwaarden in de school
 • koppelen leerkrachtcompetenties aan de gedragsverwachtingen
 • visualiseren van gedragsverwachtingen in de school
 • opstellen gedragslessen onder het motto: Goed gedrag kan je leren
 • bespreken en oefenen positief bekrachtigen en belonen
 • inzetten reactieprocedure: voorspelbaar corrigeren
 • besluiten nemen vanuit observaties en registraties
 • borgen en evalueren hetgeen wat goed gaat zodat het goed kan blijven gaan

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Download hier het overzichtsmatrix voor uitgebreide informatie.

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Heleen Oude Lansink en Esther Even.

BA-SAS pedagogisch klimaat

Teamtraining

Trainings informatie

BA-SAS is een preventief programma dat zich richt op de inzet van een veilige school.
BA-SAS is gericht op álle leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders van de school.
BA-SAS biedt het antwoord van de uitdaging die Passend Onderwijs met zich meebrengt op team-niveau.
In beide gevallen worden de 5 pijlers vanuit SWPBS structureel ingezet met als doel een veilige schoolbreed pedagogisch klimaat. Zowel leerkrachten als leerlingen worden uitgedaagd, om positief gedrag te herkennen en structureel te bekrachtigen. Tevens wordt besproken wat acceptabel en onacceptabel gedrag is en hoe probleemgedrag te voorkomen.
BA-SAS maakt gebruik van de theorie van SWPBS-preventiepiramide en de schijf van 5.

De preventiepiramide 
(zie afbeelding)
Binnen BA-SAS draait men dat om, en richt men zich vooral op preventieve interventies in het groene vlak. BA-SAS geeft de leerkracht inzicht en ondersteuning in zijn leerkracht handelen vanuit het de 5 principes van aanleren gedrag.

 

Inhoud van de tweedaagse:

 • borgen collectieve missie en visie
 • formuleren van drie tot vijf kernwaarden uit de missie en visie door het team
 • concretiseren kernwaarden in gedragsmatrix
 • visualiseren van kernwaarden in de school
 • koppelen leerkrachtcompetenties aan de gedragsverwachtingen
 • visualiseren van gedragsverwachtingen in de school
 • opstellen gedragslessen onder het motto: Goed gedrag kan je leren
 • bespreken en oefenen positief bekrachtigen en belonen
 • inzetten reactieprocedure: voorspelbaar corrigeren
 • besluiten nemen vanuit observaties en registraties
 • borgen en evalueren hetgeen wat goed gaat zodat het goed kan blijven gaan

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Download hier het overzichtsmatrix voor uitgebreide informatie.

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Heleen Oude Lansink en Esther Even.

BA-SAS pedagogisch klimaat

Teamtraining

Trainings informatie

BA-SAS is een preventief programma dat zich richt op de inzet van een veilige school.
BA-SAS is gericht op álle leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders van de school.
BA-SAS biedt het antwoord van de uitdaging die Passend Onderwijs met zich meebrengt op team-niveau.
In beide gevallen worden de 5 pijlers vanuit SWPBS structureel ingezet met als doel een veilige schoolbreed pedagogisch klimaat. Zowel leerkrachten als leerlingen worden uitgedaagd, om positief gedrag te herkennen en structureel te bekrachtigen. Tevens wordt besproken wat acceptabel en onacceptabel gedrag is en hoe probleemgedrag te voorkomen.
BA-SAS maakt gebruik van de theorie van SWPBS-preventiepiramide en de schijf van 5.

De preventiepiramide 
(zie afbeelding)
Binnen BA-SAS draait men dat om, en richt men zich vooral op preventieve interventies in het groene vlak. BA-SAS geeft de leerkracht inzicht en ondersteuning in zijn leerkracht handelen vanuit het de 5 principes van aanleren gedrag.

 

Inhoud van de tweedaagse:

 • borgen collectieve missie en visie
 • formuleren van drie tot vijf kernwaarden uit de missie en visie door het team
 • concretiseren kernwaarden in gedragsmatrix
 • visualiseren van kernwaarden in de school
 • koppelen leerkrachtcompetenties aan de gedragsverwachtingen
 • visualiseren van gedragsverwachtingen in de school
 • opstellen gedragslessen onder het motto: Goed gedrag kan je leren
 • bespreken en oefenen positief bekrachtigen en belonen
 • inzetten reactieprocedure: voorspelbaar corrigeren
 • besluiten nemen vanuit observaties en registraties
 • borgen en evalueren hetgeen wat goed gaat zodat het goed kan blijven gaan

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Download hier het overzichtsmatrix voor uitgebreide informatie.

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Heleen Oude Lansink en Esther Even.

BA-SAS pedagogisch klimaat

Teamtraining

Trainings informatie

BA-SAS is een preventief programma dat zich richt op de inzet van een veilige school.
BA-SAS is gericht op álle leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders van de school.
BA-SAS biedt het antwoord van de uitdaging die Passend Onderwijs met zich meebrengt op team-niveau.
In beide gevallen worden de 5 pijlers vanuit SWPBS structureel ingezet met als doel een veilige schoolbreed pedagogisch klimaat. Zowel leerkrachten als leerlingen worden uitgedaagd, om positief gedrag te herkennen en structureel te bekrachtigen. Tevens wordt besproken wat acceptabel en onacceptabel gedrag is en hoe probleemgedrag te voorkomen.
BA-SAS maakt gebruik van de theorie van SWPBS-preventiepiramide en de schijf van 5.

De preventiepiramide 
(zie afbeelding)
Binnen BA-SAS draait men dat om, en richt men zich vooral op preventieve interventies in het groene vlak. BA-SAS geeft de leerkracht inzicht en ondersteuning in zijn leerkracht handelen vanuit het de 5 principes van aanleren gedrag.

 

Inhoud van de tweedaagse:

 • borgen collectieve missie en visie
 • formuleren van drie tot vijf kernwaarden uit de missie en visie door het team
 • concretiseren kernwaarden in gedragsmatrix
 • visualiseren van kernwaarden in de school
 • koppelen leerkrachtcompetenties aan de gedragsverwachtingen
 • visualiseren van gedragsverwachtingen in de school
 • opstellen gedragslessen onder het motto: Goed gedrag kan je leren
 • bespreken en oefenen positief bekrachtigen en belonen
 • inzetten reactieprocedure: voorspelbaar corrigeren
 • besluiten nemen vanuit observaties en registraties
 • borgen en evalueren hetgeen wat goed gaat zodat het goed kan blijven gaan

Kosten op aanvraag:
Contact opnemen

Download hier het overzichtsmatrix voor uitgebreide informatie.

Doelgroep:
Schoolteams primair en voortgezet onderwijs
Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Heleen Oude Lansink en Esther Even.
E. contact@sovainjesas.nl
IN JE SAS
Plutostraat 1
7622 VR Borne