Sociale Vaardigheidstraining

Zo IN JE SAS (groep 5 – 8)

Trainings informatie

Tijdens de bijeenkomsten kijken we hoe kinderen op een voor hen prettige, en positieve wijze sociale vaardigheden aan kunnen leren en in kunnen zetten.

Bij de training is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Daarnaast staat ervaringsleren centraal: kinderen leren door te doen. Er wordt veel tijd besteed aan gespreksvormen, spelvormen en rollenspelen.

De training is voor groepen van maximaal 5 kinderen en wordt begeleid door een IN JE SAS-trainer. De begeleiding is daardoor persoonlijk en bovendien interactief waardoor het effect van de training groot is.

De trainingen worden door de kinderen vaak als verrassend, leuk en gezellig ervaren. In een kleine, veilige groep krijgen de kinderen de kans om te oefenen en meer van zichzelf te laten zien.

De training is niet gericht op het afleren, maar op het (aan)leren van nieuw gedrag. Het kind oefent met het nieuwe gedrag, met als doel, dat het kind dit geleerde gedrag ook in de dagelijkse situaties gaat toepassen. Ieder kind krijgt een eigen persoonlijk leerdoel n.a.v. eigen hulpvragen.

Aan de orde komen:

  • Kennismaken met anderen
  • Lichaamshouding en lichaamstaal
  • Goed luisteren en spreken (stemgebruik)
  • Het uiten van emoties
  • ‘Nee’ durven zeggen
  • Vragen of je mee mag doen, initiatief nemen
  • Kritiek geven en krijgen (opkomen voor jezelf)
  • Reageren op een afwijzing
  • Omgaan met pest/plaaggedrag, weerbaar worden

 

Het leerdoel loopt als een rode draad door alle trainingen heen. Wanneer uw kind veel positieve (nieuwe) ervaringen krijgt, zal het zelfvertrouwen toenemen.

De training bestaat uit 7 trainingen van 1 uur en 15 minuten, waarbij interactief wordt gewerkt.

Dinsdagavond van 18.15-19.30 uur

Kosten:
€259,-Aanmeldformulier ouders

Aanmelding door leerkracht

Prijs is inclusief materiaal; werkboekje. Na elke training worden de ouders middels een mail op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

Voor de groepstrainingen kan geen vergoeding worden aangevraagd, echter de kosten zijn dan ook lager dan een individuele begeleiding.

Kinder-jeugdtherapeut/kinder-jeugdcoach:
Petra Brinks
Inclusief:
intakegesprek, eindgesprek en eindverslag